Rada Rodziców

Numer Rachunku bankowego:

Rada Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzisław
Banku Spółdzielczy W Wodzisławiu
54 8526 0001 0009 9831 2000 0001

Regulamin Rady Rodziców:        artykuly