Wyróżnienia i certyfikaty

 2017 code week certyfikat
"EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA - 2017"
2017 laur mistrza now edukacji
NOMINACJA DO NAGRODY
"LAUR MISTRZA NOWOCZESNEJ EDUKACJI"

2019 cert bezp inf

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

2019 podz naukobus

PODZIĘKOWANIE
ZA ORGANIZACJĘ WIZYTY NAUKOBUSA

2019 dz tabl mnoz lic2VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  2018 code w"EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA - 2018"
2019 erasPodziękowanie za zaangażowanie w realizację projektu:
"Wielowymiarowy analityczny trening w edukacji"
szkola mistrzow programowania
Tytuł: Szkoły Mistrzów Programowania.
2019 
szkola do hymnu
"Podziękowanie za udział w akcji
"SZKOŁA DO HYMNU".

ose podziekowanie
Za przygotowanie zwycięskiej pracy
w konkursie #OSEWyzwanie 

2019 code min
"EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA - 2019"

tydz kodowania 2021"EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA - 2021" 
cert szk prom zdr"SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"