Konferencja Profilaktyczna

2019 konf min    W ramach XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu odbyła się już XIV Gminna Konferencja „Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie-partnerzy w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły”.

Konferencja połączona była z wywiadówką profilaktyczną, na której rodzice i zaproszeni goście z ciekawością wysłuchali ciekawych prezentacji.

    Aspirant sztabowy Michał Kowalczyk z Komendy Policji w Jędrzejowie-przedstawił działania związane z profilaktyką na terenie powiatu, mówił także o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, dopalaczami i innymi środkami psychoaktywnymi. W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w warszawskiej szkole przypomniał również o podstawowej roli wychowawczej rodziców i procedurach zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

    Pani Agnieszka Cędrowska –psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie zaciekawiła wszystkich zebranych tematyką związaną z „lękami i fobiami dziecięcymi i nie tylko. skąd się biorą, jak temu zapobiegać i jak funkcjonować w obecnej rzeczywistości oraz gdzie szukać pomocy jeśli jest już taka diagnoza. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w szkole nadal trwają-odbędą się jeszcze teatry profilaktyczne, rozgrywki sportowe, spotkania z Policją –wszystkie działania mają na celu podniesienie świadomości i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

2019 konf 01

2019 konf 02

2019 konf 05

2019 konf 03

2019 konf 04