SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - PLAN DZIAŁAŃ 2019-20

salatka4PLAN DZIAŁAŃ

na rok szkolny 2019/2020

Zadania

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji  Okres/ termin realizacji Wykonawcy / osoba odpowiedzialna  Potrzebne środki /zasoby Sposób sprawdzenia wykonywania zadania 
1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020  Nauczyciele  znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2019/2020.  Przedstawienie na RP  planu działań SzPZ na rok szkolny 2019 / 2020 oraz zamieszczenie go w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.   Wrzesień/ październik 2019r

Koordynator SzPZ

nauczyciel informatyki

 
Internet, tablica interaktywna, komputer Dyrektor szkoły 
2.Zapoznanie Rady Rodziców, rodziców i uczniów z planem działań w zakresie promocji zdrowia.   Uczniowie,  i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2019/2020. Przedstawienie na zebraniu z rodzicami i godzinach do dyspozycji wychowawcy  planu działań SzPZ na rok szkolny 2019 / 2020 oraz zamieszczenie go w zakładce SzPz na stronie internetowej szkoły.  Wrzesień/ październik 2019r 

Wychowawcy

 nauczyciel informatyki

Internet, tablica interaktywna, komputer   Dyrektor szkoły
3.Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.  Uczniowie znają piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.  Na godzinach do dyspozycji wychowawcy, w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły, gazetka.  Październik/ listopad 2019r 

Wychowawcy

Koordynator SzPZ

 nauczyciel informatyki
 Internet, tablica interaktywna, komputer Fotorelacje/ artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły. 
    Konkurs plastyczny   „ Wiem że zdrowo jem"  Grudzień/ styczeń 2019/2020r 

Wychowawcy

Koordynator SzPZ

 nauczyciel informatyki 
 Internet, tablica interaktywna, komputer  Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac zostaną zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
    Konkurs na prezentację multimedialną dla klas VI-VIII pt. „Wiem co jem”  Styczeń/ luty2020r   

Wychowawcy

Koordynator SzPZ

 nauczyciel informatyki / plastyki
 Internet, tablica interaktywna, komputer  Wyniki konkursu oraz prezentacje zwycięskie  zostaną zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły. 
     Spotkanie z pielęgniarką szkolną. Marzec/ kwiecień/ maj 2020r  Koordynator SzPZ    Fotorelacje/ artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ 
    Na zajęciach technicznych lub na godzinach do dyspozycji wychowawcy robienie kanapek lub sałatek owocowych. Wrzesień-czerwiec 2019/2020r Nauczyciel zajęć technicznych/ wychowawcy produkty potrzebne do wykonania  kanapek / sałatek Fotorelacje / artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
4.Propagowanie aktywności fizycznej. Uczniowie wiedzą że aktywność fizyczna sprzyja zdrowiu.

Zawody sportowe.

 

Wrzesień- czerwiec 2019/2020r Nauczyciele wychowania fizycznego   Fotorelacje / artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
    Zajęcia w ramach SKS Wrzesień- czerwiec 2019/2020r Nauczyciele wychowania fizycznego   Fotorelacje / artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.

5.Światowy Dzień Zdrowia.

Europejski Dzień Walki z Otyłością.

Światowy Dzień Biegania

Sportowe Świętokrzyskie – Europejski Tydzień Sportu 2019

Uczniowie znają definicję  zdrowia, otyłości. Potrafią wymienić podstawowe przyczyny otyłości oraz jej konsekwencje.

 

Gazetka szkolna

Kwiecień 2020r

Maj 2020r

Koordynator SzPZ

Nauczyciele wychowania fizycznego

  Fotorelacje /artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
  Uczniowie wiedzą że aktywność fizyczna sprzyja zdrowiu. Zawody sportowe

Czerwiec 2020r

Wrzesień 2019r

Koordynator SzPZ

Nauczyciele wychowania fizycznego

  Fotorelacje /artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.