MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

2023 wolont 015 GRUDNIA TO MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA, To coroczne święto wolontariuszy i organizacji, które zajmują się wolontariatem na całym świecie. Zostało ustanowione 17 grudnia 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Światowy dzień wolontariatu to potrzebna inicjatywa, która może pomóc uzmysłowić społeczeństwom, jak wielkie jest znaczenie działań podejmowanych przez wolontariuszy we współczesnym świecie. Dobrowolna i bezpłatna praca na rzecz innych ma szczególne znaczenie w przypadku takich obszarów jak między innymi:

 

  • ­ inicjatywy pokojowe oraz niesienie pomocy humanitarnej i medycznej;
  • ­ działalność w zakresie przestrzegania praw człowieka;
  • ­ pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym;
  • ­ pomoc osobom dotkniętym ubóstwem i z innych grup wykluczonych;
  • ­ działalność na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego.

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu „Serce na dłoni”. Podejmujemy prace na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy osobom starszym i samotnym, zbieramy karmę dla zwierząt w schronisku a także zorganizowaliśmy pomoc dla rodzin z Ukrainy. Nie zapominamy też o naszych koleżankach i kolegach z klas młodszych pomagając im w organizacji zabaw i imprez szkolnych. W dniu Wolontariatu organizujemy ponownie zbiórkę funduszy dla naszej koleżanki z Kamerunu Ange Gloria Nanga Biwole, która została objęta Adopcją Serca przez uczniów naszej szkoły. Dzięki pomocy finansowej dziewczynka będzie uczęszczać do szkoły, korzystać z opieki medycznej oraz z dożywiania. Po 2 letniej przerwie spowodowaną pandemią COVID- ponownie spotykamy się z naszymi niepełnosprawnymi kolegami i koleżankami na „Spotkaniu bez Barier”, gdzie dzięki zebranym funduszom podzielimy się Mikołajkowymi prezentami. Zapraszamy na wspólne spotkanie w naszej szkole.

5 GRUDNIA TO MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA