Plan SKE 2017/2018

mediaCel zajęć: Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej – o państwach członkowskich, aktualnych wydarzeniach oraz symbolach i instytucjach Unii wśród członków klubu. Uczenie młodych aktywności, tolerancji, szacunku do różnic kulturowych.
Zadania: Zdobywanie i pogłębianie wiedzy europejskiej, przygotowanie do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Unii Europejskiej posługując się nowoczesnymi źródłami informacji i kształtowanie umiejętności ich wykorzystania.

 

Tematyka zajęć:
1. Zajęcia organizacyjne. Wybór członków Szkolnego Klubu Europejskiego.
2. Symbole Unii Europejskiej.
3. Nasza Europa”- praca z tekstem.
4. Instytucje Unii Europejskiej.
5. Państwa niemieckojęzycznego obszaru należące do Unii Europejskiej- Niemcy
6. Państwa niemieckojęzycznego obszaru należące do Unii Europejskiej- Austria
7. Czy warto przystąpić do Unii Europejskiej ?
8. Co znaczy dla mnie Unia Europejska?
9. Szanse i zagrożenia dla Polski w Unii Europejskiej.
10. Języki europejskie.
11. „Być Europejczykiem znaczy dla mnie….” – pogadanka.
12. Unia monetarna.
13. Praca z tekstem dotyczącym Unii Europejskiej.
14. Wydarzenia w Unii Europejskiej.
15. „W Unii Europejskiej” rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, dobieranie.
16. Problemy Unii Europejskiej.
17. Tradycje w kulturze państw europejskich
18. Wielcy Europejczycy – prezentacja referatów
19. Europejskie stolice i zabytki.
20. „Od wysp po góry i rzeki” – charakterystyka państw europejskich- prezentowanie referatów.
21. Kryzys uchodźczy w Europie.

Opiekun
Katarzyna Bronkowska