Pamięć i szacunek dla Tych, którzy odeszli.

2020 pamiec min   25 października 2019 r. uczniowie klas I-III oraz zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego pod hasłem „Szkoła pamięta”.

    Mając na uwadze ważne wydarzenia 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego podjęły działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności tj.
- uporządkowały groby żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej oraz mogiły ofiar Powstania Warszawskiego,
- poznały historię Czesława Bankiweicza por. Legionów Polskich,
- odwiedziły groby zmarłych nauczycieli z naszej szkoły,
- zorganizowały zbiórkę zniczy, które zapaliły na mogiłach znajdujących się na miejscowym Cmentarzu Katolickim i lokalnych miejscach pamięci narodowej.
Powyższe działania uczniów edukacji wczesnoszkolnej były wyrazem szacunku dla życia i działań bohaterów walczących o naszą wolność.

 

Cześć Ich Pamięci

„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”
„Szkoła pamięta...
„Szkoła pamięta” „Szkoła pamięta”