„Pamiętamy…”

2021 klasy1 3 pam min28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

 

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.
Zuchy uporządkowały groby żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej oraz mogiły ofiar Powstania Warszawskiego znajdujące się na miejscowym cmentarzu. Odwiedziły także miejsca pochówku zmarłych nauczycieli z naszej szkoły.
Zapalone znicze były wyrazem szacunku dla życia i działań bohaterów walczących o naszą wolność.

 

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”

28 października 2021 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu po raz drugi włączyły się w akcję Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod hasłem „Szkoła Pamięta”