Samorząd Szkolny 2023-24

09 23 sam minPraca w Samorządzie Szkolnym to zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych oraz lokalnych, doskonalenie umiejętności działania zespołowego, tworzenie silnej społeczności uczniowskiej, współpraca, a także budowanie świadomości obywatelskiej wśród rówieśników.

W dniu 18 września odbyło się spotkanie uczniów szkoły na którym wybrano Samorząd Szkolny na rok 2023/24. Przewodniczącą szkoły została Malwina Kapela uczennica klasy VIII, zastępcą –Maciej Chrzanowski, również uczeń klasy VIII, Skarbnikiem Maja Suliga z klasy V i sekretarzem Marcelina Sagan z klasy VIII. Opiekunem samorządu nadal pozostaje Iwona Pietras. Na pierwszym spotkaniu już poinformowaliśmy jakie zadania czekają nas w nowym roku szkolnym, zapoznaliśmy się z Planem Wychowawczym i Profilaktyki oraz zaopiniowaliśmy dni wolne w nowym roku szkolnym. Całej społeczności szkolnej życzymy dużo zdrowia i sukcesów w nauce.

 

W dniu 18 września odbyło się spotkanie uczniów szkoły na którym wybrano Samorząd Szkolny na rok 2023/24