Zuchowe harce i pląsy

2020 zuchowe p min25 września 2020 roku zuchy z 32 Gromady Zuchowej „Złote Lwy” z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu wzięły udział w inauguracji działań w nowym roku szkolnym. Tegoroczne spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu. Zabawy, harce i pląsy na łonie natury sprawiły wszystkim wiele radości pozwalając na przełamanie barier pomiędzy uczestnikami. Spotkanie integracyjne przyczyniło się do wyeksponowania indywidualnej sprawności fizycznej, wiedzy o najbliższym otoczeniu, a jednocześnie zachęciło innych do podjęcia starań o przynależność do gromady zuchowej.

 

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01

2020 zuchowe p 01